Жаңылыктар

01 Июн

Каатчылык учурунда ислам банкингиндеги башкы принцип – тобокелчиликти кардар менен тең бөлүшүү

Тобокелчиликти банк менен кардардын ортосунда акыйкат бөлүштүрүү – ислам каржылоосундагы башкы принцип. Ислам Финансылык Борборунун кардарлары үчүн кризис кандай өтүп жаткандыгы туурасында ИФБнын жетекчиси Талант …

Подробнее
18 Июн

Бишкекте Ислам финансылык борбору ачылды

Ислам банкинги бүткүл дүйнө жүзүндө 1960-жылдардан тартып өнүгүп келе жатат. Акыркы 10-15 жылда каржы рыногунда бул тармак өтө тездик менен жайылып, өсүүдө. Ислам банкингинин борбору …

Подробнее
02 Фев

Ислам банкы

  Исламский банкинг – банковская система, основанная на принципах и правилах Шариата. Основные принципы исламского банкинга – разделение прибыли и убытков, запрет на проценты, деньги …

Подробнее

Поиск

Категории